Zajíma tě neco konkrétního?

+421 903 72 77 33

info@socarafting.cz

Všeobecné podmínky

Podmínky k uskutečnění zájezdu a obecně smluvní podmínky

Podmínky:

 

 • Nutnost umět plavat!
 • Minimální věk 15 let.
 • Minimální výška hladiny na rafting.
 • Rezervace termínu e_mailom / zasláním objednávky.
 • Minimální počet zájemců.
 • Podpis reversu - prohlášení o účasti na programu na vlastní zodpovědnost. Pro osoby mladší 18 let podepisují reverz rodiče příp. zákonný zástupce.
 • Klient je za zapůjčený materiál zodpovědný. V případě ztráty nebo vážného poškození je povinen tento materiál uhradit v plné výši.
 • Změna termínu je možná nejpozději týden před nástupem na program bez poplatku.
 • Změna termínu je možná nejpozději 48 hod. před nástupem na program za poplatek 20 € / os.
 • Změna termínu méně než 48 hod. před nástupem, program propadá bez nároku vrácení peněz za danou službu.
 • Storno zájezdu - storno dárkové poukázky platí dle všeobecných obchodních podmínek / smluvní podmínky CK raftování.
 • V případě vlastní dopravy se během programu budete přesouvat vlastní dopravou.

 

Vyhrazujeme si právo na:

 

 • Změnu termínu, resp. zrušení zájezdu při nedostatečném počtu zájemců min. 6 osob.
 • Změnu programu, změnu zjazďovaného úseku, zrušení programu při nedostatku přírodní vody, nebo velmi vysokém stavu vody, příp. v jiných neočekávaných událostech pokud instruktor uzná, že by mohla být ohrožena skupina příp. jednotlivec.
 • Vyřazení osoby z programu (ze skupiny) / rafting (z ráfků člunu) / canyoning (ze skupiny) pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, pokud instruktor uzná, že by mohla být ohrožena skupina příp. jednotlivec bez nároku na vrácení peněz za danou službu.

 

Storno podmínky zájezdu: Objednatel má právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb od smlouvy odstoupit a to písemným oznámením, které je účinné dnem jeho doručení do CK poštou nebo mailem. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit CK následující storno poplatky (uváděné částky platí pro 1 osobu bez rozdílu věku):

 

 •  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% z celkové ceny objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 40 a více dní před termínem zahájení čerpání služeb,
 •  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z celkové ceny objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 39 - 16 dní před termínem zahájení čerpání služeb,
 •  skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75% z celkové ceny objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 - 7 dní před termínem zahájení čerpání služeb,
 •  ve výši 100% z celkové ceny objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 6 dní před termínem zahájení čerpání služeb.

 

Doprovodný program k VODÁCKÝM pobytem:

 

 • kanonyng
 • hydrospeed
 • kayaking
 • turistika
 • let kluzákem
 • paragliding
 • tandemové seskoky
 • bungee jumping
 • cykloturistika
 • Jízdní kola a výstroj na pěší turistiku si účastníci zájezdu zajišťují vlastní.

 

Jiné:
Zabezpečíme Vám odbornou instruktáž v anglickém, německém nebo maďarském jazyce.